Εξοπλισμός

QUV/spray με ρυθμιστή του επιπέδου ακτινοβόλησης

Το QUV/spray είναι μηχάνημα δοκιμών επιταχυνόμενης γήρανσης.

Η αντοχή στις καιρικές συνθήκες είναι μια απαραίτητη ιδιότητα για χρώματα, επιχρίσματα, μελάνια, πλαστικά, και άλλα προϊόντα ειδικά για αυτά που χρησιμοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους (αλλά ακόμη και σε εσωτερικούς χώρους, για παράδειγμα το ηλιακό φως μπορεί να προκαλέσει καταστροφές). Οι πιο σημαντικές αιτίες που προκαλούν καταστροφικές συνέπειες είναι η ηλιακή ακτινοβολία, οι υψηλές θερμοκρασίες και η υγρασία.

Το QUV/spray χρησιμοποιεί λάμπες φθορισμού υπεριώδους ακτινοβολίας για να αναπαράγει τις καταστροφικές επιδράσεις του ηλιακού φωτός. Αν και η υπεριώδης ακτινοβολία αποτελεί μόνο το 5% του ηλιακού φωτός, εντούτοις ευθύνεται για τη μεγαλύτερη ζημία που προκαλεί ο ήλιος σε πολυμερή υλικά που εκτίθενται σε εξωτερικούς χώρους.

Η βροχή και η υγρασία προσομοιώνονται με ένα σύστημα συμπύκνωσης και με σπρέι νερού. Μελέτες έχουν δείξει ότι η συμπύκνωση με τη μορφή υγρασίας ευθύνεται για τη περισσότερο ποσοστό έκθεση στο νερό σε εξωτερικούς χώρους. Η υγρασία είναι περισσότερο καταστροφική από τη βροχή γιατί παραμένει στο υλικό για μεγάλο χρονικό διάστημα, επιτρέποντας την απορρόφηση υγρασίας. Το QUV/spray χρησιμοποιεί πολύ ζεστούς κύκλους συμπύκνωσης και αναπαράγει το φαινόμενο της υγρασίας σε εξωτερικούς χώρους πολύ καλύτερα από άλλες μεθόδους όπως είναι η εμβάπτιση στο νερό, ή η υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία. Επίσης για να γίνει προσομοίωση της καταστροφής που προκαλείται από τη βροχή όπως είναι το θερμικό σοκ ή η μηχανική διάβρωση, το QUV/spray έχει προσαρμοσμένο σύστημα δεκασμού επιπρόσθετα του συστήματος συμπύκνωσης.

Η θερμοκρασία έκθεσης ελέγχεται αυτόματα, όπως επίσης και η ημερήσια ακολουθία των κύκλων UV, ψεκασμού και υγρασίας.

Σε μερικές μέρες ή και εβδομάδες το QUV/spray μπορεί να αναπαράγει τη ζημιά που μπορεί να προκληθεί σε περίοδο μηνών ή χρόνων έκθεσης στις εξωτερικές συνθήκες. Η ζημιές μπορεί να συμπεριλαμβάνουν ξεθώριασμα, κιμωλίωση, φουσκάλες, μείωση της γυαλάδας, μείωση της αντοχής και θρυμματισμός. Το QUV/spray συμμορφώνεται, ανάμεσα στα άλλα με τα παρακάτω πρότυπα:

ASTM 4587 , ASTM G-154, ASTM-4799, ISO 11507, ISO 4892

Φούρνος υψηλών θερμοκρασιών

Ο φούρνος χρησιμοποιείται για δοκιμές ή θερμική επεξεργασία υλικών σε διαφορές θερμοκρασίες. Η κύρια χρήση του στο εργαστήριο μας είναι για το ψήσιμο υαλωμάτων και κεραμικών πιγμέντων. Είναι κατάλληλος για έρευνα και ανάπτυξη καθώς επίσης για την προσομοίωση συνθηκών διαφόρων παραγωγικών διαδικασιών.

Η μέγιστη εσωτερική θερμοκρασία που μπορεί να φθάσει είναι 1340oC. Ο φούρνος ελέγχεται από έναν ρυθμιστή ο οποίος προγραμματίζεται ανάλογα με την θερμοκρασία και τον τρόπο ψησίματος.

Elcometer 1720 Tester
Μηχάνημα δοκιμών αντοχής στην τριβή και πλυστικότητας.

Επιτρέπει δοκιμές σε ένα μεγάλο εύρος υλικών όπως χρώματα, βερνίκια, μελάνες, επικαλύψεις κ.α..

Όλα τα εργαλεία της δοκιμής βρίσκονται σε ένα κινητό τμήμα που μπορεί να μετακινείται μπρος και πίσω πάνω στο δείγμα του υπό δοκιμή υλικού. Το μήκος της διαδρομής του εμβόλου και η ταχύτητα του κινητού τμήματος μπορούν να ρυθμίζονται ανάλογα με τη δοκιμή ή το πρότυπο που χρησιμοποιείται. Ο αριθμός των κύκλων μπορεί να ρυθμίζεται. Ένας μετρητής μετράει τον αριθμό των κύκλων που πραγματοποιείται. Το μηχάνημα συμπεριλαμβάνει και δοχείο υγρού και αντλία που παρέχουν μια ποσότητα υγρού ανά κύκλο σε δόσεις που μπορούν να ρυθμίζονται.

Τα κυριότερα πρότυπα που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο της αντοχής στην τριβή για τα coatings είναι τα ASTM D2486, ISO 11998 και DIN 53778

Spectromatch

Φορητό φασματοφωτόμετρο. Επιτρέπει μετρήσεις υψηλής ακρίβειας με βάση 10nm φασματική ανάλυση Χρησιμοποιείται σε πολλές εφαρμογές από εργαστηριακές αναλύσεις μέχρι και για ποιοτικό έλεγχο. Μπορεί να χρησιμοποιήσει δύο διαφορετικές γεωμετρίες 45/0 και d/8. Μετράει χρώμα και 60o γυαλάδα ταυτόχρονα. Επιτρέπει την επιλογή του συστήματος μέτρησης του χρώματος, τον παρατηρητή 2o ή 10o και την πηγή (μέγιστο τρεις λάμπες ταυτόχρονα), καθώς και τον υπολογισμό της χρωστικής δύναμής. Επίσης δείχνει τον μεταμερισμό.

Επίσης διαθέτουμε κατάλληλο λογισμικό που μας επιτρέπει να δημιουργούμε βάσεις δεδομένων αποχρώσεων, καθώς επίσης και βάσεις δεδομένων καινούργιων αποχρώσεων τις οποίες δημιουργούμε με συνδυασμούς χρωμάτων που υπάρχουν ήδη στην βάση δεδομένων μας, ή από αποχρώσεις που υπάρχουν σε άλλες βάσεις δεδομένων από το διαδίκτυο.

Μενού