Κλάδοι Δραστηριότητας

Από το 1988 δραστηριοποιούμαστε στην εμπορία και κατασκευή χημικών προϊόντων, διαθέτοντας στην πελατεία μας πρώτες ύλες και βοηθητικά προϊόντα για την παραγωγή:

  • Αρχιτεκτονικών χρωμάτων (τσιμεντοχρώματα, πλαστικά, υδροχρώματα κλπ.)
  • Βιομηχανικών χρωμάτων (ριπολίνες, ταχυστέγνωτα, αντισκωριακά κλπ.)
  • Εξειδικευμένων προϊόντων (σιλικονούχα υδατοαπωθητικά, ενισχυτικές ρητίνες τσιμέντου κλπ.)
  • Τσιμεντοπροϊόντων (ρευστοποιητές, χρώματα μάζας, ROOF COATINGS®, κλπ.)
  • Πλαστικών (ανόργανα πιγμέντα για χρώση PVC, master batch …)
  • Ασφαλτικών (ανόργανα πιγμέντα για χρωματισμό μάζας ασφάλτου, γαλακτώματα…)
  • Προσθέτων υλών για τις ζωοτροφές

Η εταιρία ΒΕΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ είναι αποκλειστικός εισαγωγέας – διακινητής και αντιπρόσωπος μεγάλων Οίκων του εξωτερικού. Έχει την αποκλειστική διακίνηση των ανόργανων χρωστικών IROX® σε όλες τις Βαλκανικές χώρες και την Ευρώπη.

Μενού