Γαλάκτωμα Στυρενίου Βουταδιενίου


POLYPLAST SB

Οικοδομική ρητίνη

Το POLYPLAST SB είναι οικοδομική ρητίνη η οποία βελτιώνει και ενισχύει τις ιδιότητες των κονιαμάτων και του μπετόν. Μπορεί να συνδυαστεί με τσιμέντο ασβέστη, γύψο και άλλα. Αυξάνει την εργασιμότητα, την υγρή πρόσφυση, την πλαστικότητα των φρέσκων κονιαμάτων και του μπετόν, και αυξάνει την αντοχή στην κάμψη, στον εφελκυσμό, στην τριβή, στο νερό, στα χημικά, στους κύκλους ψύξης-θέρμανσης και την ικανότητα συστολο-διαστολών των τελικών σκληρυμένων προϊόντων. Παρουσιάζει αντοχή στην σαπωνοποίηση και δεν προκαλεί διάβρωση των σιδηρο-οπλισμών.

Το POLYPLAST SB παρουσιάζει ρευστοποιητική δράση με αποτέλεσμα να μειώνει την απαίτηση σε νερό για ίδια αναλογία τσιμέντου / αδρανών. Λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας σχηματισμού φίλμ του το POLYPLAST SB δεν περιέχει και δεν χρειάζεται πλαστικοποιητές.

ΧΡΗΣΕΙΣ POLYPLAST SB

  • Σύνδεση παλαιού-νέου κονιάματος
  • Βιομηχανικά δάπεδα – γκαράζ κλπ
  • Στεγανοποίηση (θετική / αρνητική) δεξαμενών – Υπογείων
  • Επισκευαστικά κονιάματα (επιδιορθώσεις επιφανειών μπετόν –σοβάδων κλπ.)
  • Ενισχυτικό κόλλας πλακιδίων
  • Κόλλα για συγκόλληση μονωτικών πλακών στο μπετό

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις παραπάνω αναγραφόμενες εφαρμογές, παρακαλώ επικοινωνήστε με την εταιρία μας.

Κωδικός προϊόντος: 05-04-001

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Δοχείο 50 kg / Βαρέλι 125-175kg / Παλετοδεξαμενή 1ΜΤ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 1, 2, 3 KG

Δείτε επίσης

Μενού