Αντιμουχλικό


PRES 11

Ιδιότητες:

  • Προστασία ενάντια σε μύκητες και άλγη
  • Προστασία σε διάφορους τύπους χρωμάτων εξωτερικής εφαρμογής
  • Ευρή φάσμα δραστικότητας
  • Χωρίς πτητικές οργανικές ενώσεις και οργανικούς διαλύτες

Χαρακτηριστικά:

Χρώμα: ……………………………………….. Υπόλευκο – μπεζ
Τύπος: …………………………………………. Διασπορά
Οσμή: ………………………………………….. Άοσμο
Πυκνότητα (20 °C) ………………………… 1.090 – 1.120 g/ml
Σημείο βρασμού …………………………… 100 °C
Σημείο ανάφλεξης (ISO 2719) ……….. > 100 °C
Ιξώδες (DIN 53224 – 20 °C) ………….. 250 – 1,000 mPa*s
Υδατοδιαλυτότητα (20 °C) ……………… < 0.01 g/l

Κωδικός προϊόντος: 08-13-007

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Δοχείο 50 kg

 

Δείτε επίσης

Μενού