Σειρά ρευστοποιητών – πλαστικοποιητών FLU-TEC

ΠΡΟΪΟΝ PH-I Πυκνότητα g/cm3 Χρήσεις
FLU-TEC N585L 7-10 1,20 ± 0,01 Υψηλής ικανότητας πλαστικοποιητές – ρευστοποιητές.

Μειώνουν την απαίτηση σε νερό και αυξάνουν την τελική μηχανική

αντοχή του τσιμεντοπροϊόντος.

FLU-TEC XG-02 10-11 0,8-1,2 Λιγνοσουλφωνικό άλας σε σκόνη για τη μείωση

του απαιτούμενου νερού στο τσιμέντο και την αύξηση των

μηχανικών ιδιοτήτων.Υψηλή θερμική αντοχή και σταθερότητα

FLU-TEC UA-K/P 7-9 1,13 – 1,15 Υπερευστοποιητής σε μορφή σκόνης,

μειώνει την απαίτηση νερού, διαλυτός στο νερό.

Αυξάνει την ρευστότητα και τις τελικές αντοχές

του σκυροδέματος.

FLU-TEC UA-K/L 7-9 1,15-1,25 Υπερευστοποιητής σε υγρή μορφή,

μειώνει την απαίτηση νερού. Αυξάνει την ρευστότητα

και τις τελικές αντοχές του σκυροδέματος.

Κωδικός προϊόντος: 20-01-006

Δείτε επίσης

Μενού